รายนามผู้บริจาค

บัญชี: วัดเกาะวาลุการาม เลขที่: 503-0-07047-8 ธ.กรุงไทย สาขาลำปาง

ลำดับ นามผู้บริจาค บริจาคเพื่อ จำนวนเงิน(บาท) วัน/เดือน/ปี
25 สุข​ ลำใย​ สุวรรณ​รังษี​ บูรณะ​โบสถ์​ 199 28/08/2565
24 พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ คุณสุภาพ สิริบรรสพ พันโทหญิงพรธวัช จารุกลัส คุณศิวะภรณ์ สิริบรรสพ คุณศุภิษฐา สิริบรรสพ บูรณศาลาการเปรียญ 5,000 16/07/2565
23 พลเอกสุรคล ท้วมเสม และครอบครัว บูรณศาลาการเปรียญทรงไทยภาคกลาง 10,000 16/07/2565
22 แม่อุดมรัตน์ วังวรรณรัตน์ และครอบครัว บูรณะศาลาการเปรียญ 100,000 10/06/2565
21 ครอบครัว สุวรรณลิขิต กิจกรรมงานบุญวัดเกาะฯ 10,000 16/02/2565
20 พล.ต.ท. วีระชัย กรานคำยี บูรณศาลาการเปรียญ 2,000 27/01/2565
19 พลเอกสุรคล ท้วมเสม และครอบครัว บูรณศาลาการเปรียญ 5,000 27/01/2565
18 ดร.ธนภณ วัฒนกุล บูรณศาลาการเปรียญ 72,000 14/01/2565
17 หจก.มิตรภาพ พลังงาน จ.พิษณุโลก อุปสมบทหมู่ 1,000 30/11/2564
16 คุณกมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ อุปสมบทหมู่ 300 30/11/2564
15 นางธิติมา คุณยศยิ่ง งานอุปสมบทหมู่ 2,500 30/12/2564
14 ไม่ประสงค์ออกนาม โครงการอุปสมบทหมู่ 1,000 30/11/2564
13 ปริยดา เกษมสุวรรณ โครงการอุปสมบทหมู่ 2,000 28/11/2564
12 ปาริฉัตร เกษมสุวรรณ โครงการอุปสมบทหมู่ 3,000 28/11/2564
11 สุกฤตา ประสิทธิ์นราพันธ์ุ โครงการอุปสมบทหมู่ 1,000 19/11/2564
10 ครอบครัวแก้วลังกา งานอุปสมบทหมู่ 400 21/11/2564
9 คุณสวลี อุเทน เจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 1,000 21/11/2564
8 คุณกนกพร พูลิซีลิค ทอดกฐินบูรณะเสนาสนะ 100,000 07/11/2564
7 คุณรุ่งรัชณีย์ คาสโตร์ เป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ 1,000 09/11/2564
6 คุณกัญญาภัทร หัสนัย งานทอดกฐิน 300 07/11/2564