วัดเกาะ watkohวัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.054-323426